ประกาศระเบียบการแต่งกายเข้าห้องสอบ

ประกาศ การแต่งกายเข้าห้องสอบ

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ว่าด้วยเครื่องแบบ เครื่องหมายและเครื่องแต่งกายนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนี้

ผู้หญิง

– เสื้อเชิ้ตแขนสั้นสีขาว

– กระโปรงแบบจีบรอบ หรือ กระโปรงทรงกระสอบสีดำ

– เข็มขัดหนังเรียบสีดำ

– รองเท้าหนังหุ้มส้นแบบสุภาพสีดำ

ผู้ชาย

– เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้น หรือ แขนยาว

– กางเกงขายาวแบบสากลทำด้วยผ้าสีดำ (ห้ามใช้ผ้ายีน ผ้าสักหลาด ผ้าลูกฟูก ผ้ายืด และผ้ากามะหยี่)

– ถุงเท้า (สีดำ กรมท่า น้ำตาลเข้ม)

– รองเท้าหุ้มส้นทรงสุภาพสีดำ

– เข็มขัดหนังเรียบสีดำ

 

*อย่าลืมนาบัตรนักศึกษาหรือบัตรอื่นใดที่มีรูปถ่ายมาด้วยนะครับ*

งานพัฒนานักศึกษา
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม