ติดต่อเรา

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

เบอร์โทรติดต่อ

043-811-128 ต่อ 3250

080-771-2919

ที่อยู่

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (ในเมือง)
62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000

Email

mech_ksc@hotmail.com