ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า คุณครูวีระพงษ์ มุขมนตรี ที่ได้รับรางวัล “ครูดีเด่น”

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและเมคคาทรอนิกส์ ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าหลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล (เทียบโอน) คุณครูวีระพงษ์ มุขมนตรี ที่ได้รับรางวัล “ครูดีเด่น” เนื่องในวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2567 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราษีไศล สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ