ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า คุณครูณรงค์ฤทธิ์ สามารถ ที่ได้รับรางวัล “ครูดีเด่น”

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและเมคคาทรอนิกส์ ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าหลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล (เทียบโอน) คุณครูณรงค์ฤทธิ์ สามารถ ที่ได้รับรางวัล “ครูดีเด่น” เนื่องในวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2567 วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ