เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ “KSU 67 ADMISSION” เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567

  • ระดับปริญญาตรี 4 ปี (TCAS)
  • ระดับปริญญาตรี 2-3 ปี เทียบโอน/ต่อเนื่อง
  • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน 2566 – 21 มิถุนายน 2567

สมัครเรียนได้ที่ https://admission.ksu.ac.th/