เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ “KSU 66 ADMISSION” เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566

  • ระดับปริญญาตรี 4 ปี (TCAS)
  • ระดับปริญญาตรี 2-3 ปี เทียบโอน/ต่อเนื่อง
  • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ตั้งแต่ 19 กันยายน 2565 เป็นต้นไป

สมัครเรียนได้ที่ https://admission.ksu.ac.th/