หน้าแรก

รางวัลชนะเลิศและรองอันดับสอง
The International students contest on Controlled Logistics Vehicle (CLV)
previous arrow
next arrow
Slider

ยินดีต้อนรับ

อาจารย์สุริยัณห์ สมศรี

หัวหน้าสาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล

หลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล

ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

Facebook Page

ติดต่อสาขาวิชา

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000