การแข่งขันโครงงานสหกิจศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

👏ขอแสดงความยินดีกับ นายภาณุพงศ์ ภูพานเพชร และนายธีรยุทธ เส็งนา นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันโครงงานสหกิจศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

📝 ชื่อโครงงาน “การเลือกรูปแบบปั๊มให้เหมาะสมกับระบบดีแอร์เรเตอร์หม้อไอน้ำ 250 ตัน”

🏭 สถานประกอบการ : บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลอีสาน จำกัด

👨‍🏫 อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตาจารย์ ดร.เกยูร ดวงอุปมา

👷‍♂️ วิศวกรพี่เลี้ยง : นายดิเรก ไชยขันธ์ และ นายณัฐวุฒิ เกษไธสง

previous arrow
next arrow
ArrowArrow
Slider