โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ศึกษาดูงานเครื่องผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงจากขยะพลาสติก

เมื่อวันที่ 23 – 24 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา คณะครูและนักเรียน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ได้นำนักเรียนเข้าศึกษาดูงานเครื่องผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงจากขยะพลาสติก เพื่อเป็นแนวทางในการทำโครงงาน ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกยูร ดวงอุปมา อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ซึ่งเป็นเจ้าของผลงานเป็นผู้ให้ความรู้แก่คณะครูและนักเรียน

previous arrow
next arrow
ArrowArrow
Slider