ถ่ายทอดเทคโนโลยีการอบแห้งพุทราพลังงานร่วม

ในวันเสาร์ ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 อาจารย์อภิชน มุ่งชู อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จัดโครงการอบรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี เรื่องการอบแห้งพุทราพลังงานร่วม ด้วยเทคนิคการนำความร้อนผ่านท่อความร้อนเทอร์โมไซฟอนจากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานไฟฟ้า สู่เกษตรกรผู้ปลูกพรุทราน้ำนม ตำบลบ้านโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์

previous arrow
next arrow
ArrowArrow
Slider