ตู้อบผ้าด้วยลมร้อน

สมรรถนะ

  • สามารถบรรจุผ้าได้ 15 – 20 ตัว

  • อุณหภูมิภายในตู้อบ 35-45 องศาเซลเซียส

  • ใช้เวลาในการอบผ้าจนแห้ง 2 ชั่วโมง

นักศึกษา

  • นายรังสรรค์ สุรินันท์

  • นายอธิวัฒน์ วงคำจันทร์

อาจารย์ที่ปรึกษา

  • อาจารย์ชินภัทร ธุระการ