ปากกาจับชิ้นงานไฮดรอลิค

นักศึกษา

  • นายธีรพงศ์ โสนาคู

  • นายพีรพัฒน์ เพ่งพิศ

อาจารย์ที่ปรึกษา

  • ผู้ช่วยศสตราจารย์สุรสิทธิ์ พ่อค้า