โครงการปัจฉิมนิเทศ สู่ขวัญพี่ ผูกแขนน้อง ประจำปีการศึกษา 2561

วัน พุธ ที่ 20 มีนาคม 2562 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ได้ดำเนินโครงการปัจฉิมนิเทศ สู่ขวัญพี่ ผูกแขนน้อง ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของว่าที่บัณฑิตก่อนจะเข้าสู่ตลาดแรงงาน และเพื่อสานสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษากับรุ่นน้องที่กำลังศึกษาอยู่ ตามวัฒนธรรมของไทย

previous arrow
next arrow
ArrowArrow
Slider