ตรวจรับระบบดูดอากาศพร้อมชุดฆ่าเชื้อไวรัสห้องทันตกรรม โรงพยาบาลหนองกรุงศรี

ในวัน อังคาร ที่ 20 เมษายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกยูร ดวงอุปมา รองคณบดี และคณะอาจารย์ จากคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เข้าร่วมตรวจรับระบบดูดอากาศพร้อมชุดฆ่าเชื้อไวรัส ห้องทันตกรรม รพ.หนองกุงศรี อ.หนองกรุงศรี จ.กาฬสินธุ์ ซึ่งระบบดังกล่าวได้รับการออกแบบระบบโดยวิศวกรจาก #คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม #มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

previous arrow
next arrow
ArrowArrow
Slider