การอบรมการแปรรูปขยะพลาสติกเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงฯ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรินทร์ พงษ์สกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดโครงการการอบรม “กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย เรื่อง การแปรรูปขยะพลาสติกเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงด้วยการไพโรไลซีสแบบเร็ว” จัดโดย ดร.เกยูร ดวงอุปมา หัวหน้าโครงการวิจัย พร้อมทั้งทีมวิจัย ระหว่างวันที่ 20-21 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมพิกุลทอง ชั้น 2 อาคาร 14 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

 

previous arrow
next arrow
ArrowArrow
Slider